Kerkdiensten

jul
12
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur
 
komt te vervallen
Aanvang: 14:15 uur

Statistische gegevens

Leeftijdsopbouw

Spreiding adressen per plaats

Gemeentegroei

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl