Kerkdiensten

jul
12
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur
 
komt te vervallen
Aanvang: 14:15 uur

Oud papier

Periodiek verzamelen we oud papier in. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kerkkas.

Het oud papier kan op gezette datums gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde container op de Aalsumerweg 8.

Oud papier locatieKijk in de Agenda wanneer je het oud papier kunt inleveren.

Zelf niet in staat om het oud papier in te leveren? Neem dan contact op met de familie Wimmenhove.

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl