JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

jan
23
ds L.S.K. Hoogendoorn
Aanvang: 09:30 uur
 
Regiodienst in Enumatil
Aanvang: 14:30 uur

Corona update 20 jan. 2022

Van het coronateam,  

 

N.a.v. adviezen CIO en Steunpunt KerkenWerk heeft het coronateam het volgende besloten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over de kerkdiensten

- Max 70 bezoekers op 1,5 meter afstand en bij verplaatsen graag een mondkapje dragen

- Jas meenemen in de kerk, zodat er geen opstoppingen komen bij de kapstokken

- Ook bij het verlaten van de kerk is het  belangrijk om afstand te houden, dus graag de kerkzaal verlaten per vak

- Fonkel kan weer doorgaan

- Diakenen zijn weer aanwezig

- Lezers Bijbelgedeelte tijdens kerkdienst zijn weer aanwezig

- Gastvrouwen en -heren zijn weer aanwezig

- Zingen (wel beperkt) kan

- Begeleiding door zangkoor, band of orgel is mogelijk

- 6 februari willen we D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Hoe deze viering er precies uit zal zien is nog niet bekend.

We hebben ervoor gekozen om geen gebruik te maken van aanmelden via Scipio. Uit voorgaande maanden is gebleken dat het niet direct storm loopt tijdens de kerkdiensten. Mocht dit in de toekomst toch weer nodig zijn, dan is dit snel genoeg weer geactiveerd.

Vergaderingen, catechisaties, (jeugd)verenigingen, fonkel en het kinderkoor kunnen weer doorgaan in de kerk.

Iemand die zich op bovenstaande manier niet veilig voelt en toch graag naar de kerk wil, kan contact opnemen met de koster. (Irma 06-43020156)

De bekende hygiëne maatregelen blijven van kracht.

Soos, feestjes in een zaal van de kerk en het koffiedrinken rondom de kerkdiensten kunnen weer doorgaan als de horeca opengaat.

Dit is een lastige en moeilijke tijd voor velen. Uit landelijke rapporten blijkt dat er steeds meer mensen in de problemen komen. Dat zal ook onze kerkdeuren niet voorbij gaan. We kunnen ons heel goed voorstellen dat u/jij ook moeilijkheden ervaart. Dit kunnen o.a. mentale- of financiële zorgen zijn. We willen je dringend vragen om hulp te zoeken als het (even) niet meer gaat. Hiervoor kunt u/ kun jij de wijkdiaken of wijkouderling benaderen. Weet je niet bij wie je moet zijn? Kijk in de Scipio app of bel/mail de scriba (Ike 06-40954237). Hierbij ook een oproep aan allen om toch de verbinding met elkaar te blijven zoeken.

Van het coronateam

Voor de regiodiensten: kijk op de site van de desbetreffende kerk.

- Aduard
- Enumatil
- Grijpskerk


GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl