Regiodiensten 4in1

De nieuwe serie 4in1 regiodiensten begint op zondag 1 mei 2022.

Het thema: Ongemakkelijke teksten, vervolg.
We doen dit samen met Aduard, Enumatiel en Grijpskerk-Niezijl.
De middagdiensten kunnen, afhankelijk van de corona maatregelen, afwisselend in genoemde plaatsen  bezocht  worden, of gevolgd via de Live stream.

Informatie over de mogelijkheid om de diensten wel of niet te kunnen bezoeken vindt u op de website van de kerken.

Website van de regiokerken:
- Aduard via https://gkv.aduard.nl
- Enumatil via https://www.enumatil.gkv.nl/
- Grijpskerk-Niezijl via https://www.gkvgrijpskerkniezijl.nl/

Volgen via de Live stream kan voor:
- Live dienst Aduard
- Live dienst Enumatil
- Live dienst Grijpskerk-Niezijl
- Live dienst Oldehove

Hieronder de flyer van de 4in1 regiodiensten in april: