×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Naar het feest (Pasen)


Dit is een project van 'onze' predikanten in het Westerkwartier.

Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest (het feest waarop christenen vieren dat Jezus Christus na zijn kruisiging uit de dood is opgestaan).

De veertigdagentijd is een periode van vasten, inkeer en bezinning op de christelijke levenspraktijk. Omdat er vanouds op de zondag niet gevast wordt, is de totale duur van de vastentijd 40 dagen.

De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de “veertigdagentijd”, maar tot de Goede week.

De 'feed'berichten kunt je volgen via de ScipioApp, of ga naar de website van Naar het feest


Eind vorig jaar was er ook een project Adventsberichten ook die kun je nog lezen of beluisteren.