JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

dec
6
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur
 
geen dienst
Aanvang: 14:15 uur

Collecteren in coronatijd

Beste gemeenteleden,

Helpt u ook mee?

Hoewel er nu digitale diensten gehouden en gevolgd kunnen worden voelt het toch als een gemis dat we elkaar niet lijfelijk treffen. Dit hebben we niet eerder meegemaakt, maar bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.

Dit betekend ook dat we als kerk collecten missen die we als kerk zo brood nodig zijn voor kerkelijke en andere doelen. Nodig om alle geldelijke verplichtingen die we hebben na te kunnen komen en wellicht nog extra hulp te kunnen bieden in deze tijd voor wie dat nodig is. Als diaconie en commissie van beheer willen we u bij deze vragen uw giften digitaal over te maken op NL89RABO 0348 6558 35.

Een bijzondere manier maar in deze tijd een mogelijkheid die we graag aanbieden en benutten.

Collecteren via Tikkie!
Een andere mogelijkheid is om uw collecte gift via Tikkie te geven, een (tijdelijk) alternatief.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier volgen de Tikkie linken voor Zondag 29 november,  collecte doel: Kerk

Tikkie wijk 1 en 2
Tikkie wijk 3 en 4
Tikkie wijk 5 en 6
Tikkie Gasten
Deze linken zijn geldig t/m 10 dec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier volgen de Tikkie linken voor Zondag 22 november,  collecte doel: Kerk

Tikkie wijk 1 en 2
Tikkie wijk 3 en 4
Tikkie wijk 5 en 6
Tikkie Gasten
Deze linken zijn geldig t/m 3 dec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
Mede namens de diaconie, CVB.

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl