JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

jun
26
ds N.W. Dijksterhuis
Aanvang: 09:30 uur
 
Regiodienst in Enumatil
Aanvang: 14:30 uur

Collecteren

Beste gemeenteleden,

Na de laatste corona-update van 15 februari 2022 blijven we voorlopig op dezelfde wijze onze giften geven voor de collecte doelen.

Collecteren kan via de onderstaande Rabobank-betaalverzoeken!

Deze linken blijven per collectedoel telkens 2 jaar geldig!

De bestemming van de collecte geldt voor de datum van de zondag die in het betaalverzoek vermeld staat, de bestemming kan niet aan door uzelf aangepast worden!

--------------------------------------------------------------------------

Zondag 26 juni,  collecte doel: Alg. kerkelijke doeleinden

Rabobank-betaalverzoek

--------------------------------------------------------------------------

Zondag 19 juni,  collecte doel: Kerk

Rabobank-betaalverzoek

--------------------------------------------------------------------------

Zondag 12 juni,  collecte doel: Open Doors (Diakonie)

Rabobank-betaalverzoek

--------------------------------------------------------------------------

Pinksterzondag 5 juni,  collecte doel: Kerk

Rabobank-betaalverzoek

--------------------------------------------------------------------------

Giften kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL89RABO 0348 6558 35

Het is ook mogelijk om uw collectegeld contant of collectebonnen te deponeren in de collecte zak. De diakenen staan bij de uitgang van de zaal, na de kerkdienst.

We blijven wekelijks in de wijkapp oproepen voor de collecte. Ook zal tijdens de dienst een dia geprojecteerd worden met daarop de bestemming van de collecte en het bankrekeningnummer van de kerk.

Het Rabobank-betaalverzoek staat ook in de Scipio-app, bij elke kerkdienst.

Natuurlijk kunt u ook besluiten om een vaste (wekelijkse of maandelijkse) overboeking voor collecte in uw bank app in te stellen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Mede namens de diaconie, CVB.

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl