JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

jun
20
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Collecteren in coronatijd

Beste gemeenteleden,

Helpt u ook mee?

Hoewel er nu digitale diensten gehouden en gevolgd kunnen worden voelt het toch als een gemis dat we elkaar niet lijfelijk treffen. Dit hebben we niet eerder meegemaakt, maar bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.

Dit betekend ook dat we als kerk collecten missen die we als kerk zo brood nodig zijn voor kerkelijke en andere doelen. Nodig om alle geldelijke verplichtingen die we hebben na te kunnen komen en wellicht nog extra hulp te kunnen bieden in deze tijd voor wie dat nodig is. Als diaconie en commissie van beheer willen we u bij deze vragen uw giften digitaal over te maken op NL89RABO 0348 6558 35.

Collecteren via Tikkie momenteel niet meer mogelijk (vanaf 25 juni)!

Er word gezocht naar een andere mogelijkheid voor collecteren via een App

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 20 juni,  collecte doel: Kerk
Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL89RABO 0348 6558 35

Het is ook mogelijk om uw collectegeld contant of collectebonnen te deponeren in de daavoor bestemde dozen bij deze openluchtdienst!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier volgen de Tikkie linken voor Zondag 13 juni,  collecte doel: Kerk

Tikkie wijk 1 en 2
Tikkie wijk 3 en 4
Tikkie wijk 5 en 6
Tikkie Gasten

Deze linken zijn geldig t/m 24 juni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Mede namens de diaconie, CVB.

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl