JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

dec
6
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur
 
geen dienst
Aanvang: 14:15 uur

Zijn we bang voor Corona?

Misschien ken je het kinderliedje: je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm te keer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Momenteel lijkt er in ons land en in de wereld een soort storm te woeden die ‘Corona’ heet. En je zou de vraag kunnen stellen: zouden wij ook niet gewoon onze hand in die van de Heer moeten leggen en ons niet door angst laten regeren? Inderdaad is het goed om je eigen hart te toetsen, te bidden zoals David: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt en zie of ik geen verkeerde weg ga.’ Is er rust in je hart, ook als er een onzichtbaar virus rondwaart? Vertrouw je op de bescherming van de Allerhoogste en zeg je in deze tijden tegen de Here: ‘mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik’ (Psalm 91:2). Ik ervaar het gebeuren rond corona als een oefening in afhankelijkheid. En dan is corona nog iets heel anders dan bijvoorbeeld de pest, die besmettelijke ziekte van vroeger. Daarover zegt de dichter van Psalm 91: ‘Je hoeft de pest, die rondwaart in het donker, niet te vrezen. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.’ Die laatste zin kan erg naïef op ons over komen. We weten wel beter, toch? Natuurlijk kan ons wel iets overkomen! Er zijn al heel wat mensen aan corona overleden. Verderop in Psalm 91 staat dat mooie vers over de engelen: ‘God vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat.’ God beschermt ons, zijn engelen zijn om ons heen. Je kunt vanuit de Bijbel het corona gebeuren op allerlei manieren duiden. Ik zou het nu willen duiden als een oefening in afhankelijkheid. Een oefening die past bij de veertigdagentijd. Een tijd waarin we ons bezinnen op de vraag: waar gaat het echt om in het leven? Het gaat er om dat we alles verwachten van God en van Jezus Christus die voor ons zijn leven gaf en opstond uit de dood. Hij was niet beschermd toen het gevaar op Hem af kwam. Toen Hij in het donker aan het kruis hing waren er geen engelen om Hem te beschermen, toen waren er alleen demonen op Hem heen. Totdat Hij kon zeggen: ‘ Het is volbracht!’. Omdat Hij dat riep, zijn wij altijd beschermd.

Waarom laten we dan toch kerkdiensten vervallen? Omdat we als christenen niet alleen vertrouwen moeten hebben, maar ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor elkaar en voor onze medemensen. Als christenen willen we bekend staan om onze liefde voor onze medemensen. Als wij gewoon kerkdiensten houden, zouden we andere mensen in gevaar kunnen brengen. Dat zou de buitenwereld ons dan terecht kunnen verwijten. Wij zouden geen afspiegeling zijn van de Here Jezus, die met ontferming bewogen was als Hij zieken zag en hen genas.

Zal het ons als gemeenteleden niet uit elkaar drijven als we elkaar een aantal zondagen niet zien? En zullen we niet van de kerkdiensten vervreemden en daarna minder behoefte hebben om er nog naartoe te gaan? Ik hoop dat het effect omgekeerd is. Dat we juist nu meer bidden voor elkaar. Meeleven met elkaar. En weer gaan verlangen naar het moment dat we weer de zondagse erediensten kunnen houden. Zoals jullie hebben kunnen lezen willen we onderzoeken of er een alternatieve invulling voor de kerkdiensten mogelijk is, via streamen of iets dergelijks. Ik hoop en bid dat het gemeenteleven niet een aantal weken stil ligt, maar dat we juist nu met elkaar meeleven, voor elkaar bidden, bij elkaar informeren hoe het gaat. Een telefoontje bijvoorbeeld kan heel veel doen. Ik wens jullie allemaal een gezegend vervolg van de veertigdagentijd.

ds. Jan Rozemuller

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl